Pentadbiran Melaka

Posted by Shamsiah dan Siti Nurzahira | 1:26 PM | | 0 comments »

• kerajaan Melaka wujud dengan adanya raja
• raja merupakan pemerintah tertinggi
• raja dibantu oleh Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana
• pembesar menjadi tonggak kerajaan
• pembesar diberi portfolio mengikut bidang tugas masing-masing
• tugas mereka meliputi istana, darat, laut, di sekitar Melaka dan di jajahan takluk Melaka
• Sistem Pembesar Empat Lipatan menjamin kesentosaan sistem pemerintahan beraja dan kerajaan.

0 comments